Vergoedingen en Tarieven

vergoedingenoverzicht podotherapie

Vergoedingen

U heeft geen verwijzing nodig om een podotherapeut te bezoeken. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de podotherapeutische behandeling in het aanvullende pakket. U kunt hier uw polisvoorwaarden inzien, om te kijken wat voor u geldt.
Sengers Podotherapie Wijchen is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten , de NVvP en staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Tarieven

Een 1e afspraak bij Sengers Podotherapie wordt ingepland als een onderzoek groot tenzij er sprake is van een specifiek probleem waarvoor het mogelijk is om korter in te plannen zoals bij een ingegroeide teennagel of wondverzorging aan de voeten. Als u reeds bekend bent binnen de praktijk wordt er een jaarcontrole of consult ingepland.

Onderzoek

Onderzoek klein –                  €  72,50
Onderzoek middel –             €  82,50
Onderzoek groot –                €  92,50
Consult kort –                           €  34,50
Consult normaal –                 €  39,50
Consult groot –                       €  44,50
Jaarcontrole –                          €  49,50

Podotherapeutische zolen

Wij werken met een totaalbedrag voor het traject steunzolen. De eerste keer bestaat het traject uit een uitgebreid voetonderzoek, advies over verdere traject, eventueel manuele podotherapie, steunzolen, afleveren, schoenadvies, controle en nazorg.

1e onderzoek, steunzolen, afleveren, 1e zoolcontrole en service > 16 jr – € 249,50
(Dit is inclusief benodigde controles en aanpassingen binnen een half jaar na aanschaf)

Indien de steunzolen voor uw werkschoenen gecertificeerd moeten worden rekenen wij 20 euro extra.

1e onderzoek, steunzolen, afleveren, 1e zoolcontrole en service < 16 jr – € 219,50
(Dit is inclusief benodigde controles en aanpassingen binnen een half jaar na aanschaf)
Jaarcontrole, steunzolen, afleveren > 16 jr –                                                                € 199,50
Jaarcontrole, steunzolen, afleveren < 16 jr –                                                                € 179,50
Herhalingspaar steunzolen telefonisch of via de mail besteld, afleveren :  € 149,00
( dit geldt binnen een half jaar na aflevering eerste paar zolen )             Online zolen bestellen

 

Hulpmiddelen

Siliconen orthese klein –       € 24,50
Siliconen orthese middel –  € 29,50
Siliconen orthese groot –     € 39,50

1e onderzoek, vervaardigen en plaatsen van één nagelbeugel –      € 99,50
1e onderzoek, vervaardigen en plaatsen van twee nagelbeugels – € 114,50
In veel gevallen is een reeks van opeenvolgende behandelingen nodig voordat de nagel goed is uitgegroeid, de podotherapeut zal dit van tevoren met u bespreken om een inschatting te maken van het behandeltraject en de bijbehorende totale kosten.

 

Instrumentele behandeling

Instrumentele behandeling tot 15 min – € 29,50
Instrumentele behandeling tot 30 min – € 39,50
Instrumentele behandeling tot 45 min – € 49,50

Soms is de klacht na één instrumentele behandeling verholpen, maar in veel gevallen is een reeks van opeenvolgende behandelingen nodig om de klachten op te lossen. Frans zal dit van tevoren met u bespreken om een inschatting te maken van het behandeltraject en de bijbehorende totale kosten.

 

Echografie en Shockwave

Wij zien het maken van een echo  als onderdeel van een groot onderzoek podotherapie. De vergoeding van een groot onderzoek podotherapie hangt af van uw zorgverzekeraar en uw aanvullende pakket.
Het behandelen van uw klacht met shockwave bestaat uit 4 behandelingen : € 99,50

 

Wondbehandeling

In veel gevallen is een reeks van opeenvolgende behandelingen nodig om een wond de sluiten. Frans zal dit van tevoren met u bespreken om een inschatting te maken van het behandeltraject en de bijbehorende totale kosten. Alleen als u diabetes mellitus heeft, dan wordt de wondbehandeling rechtstreeks verrekend met de ketenzorg, dan wel verzekering. Onze tarieven voor wondbehandeling en de instrumentele behandeling zijn hetzelfde.

 

Wratbehandeling

In veel gevallen is een reeks van opeenvolgende behandelingen nodig om de wrat te behandelen, de podotherapeut zal dit van tevoren met u bespreken om een inschatting te maken van het behandeltraject en de bijbehorende totale kosten.

 

huisschoenen op maat bij sengers podotherapie wijchen

Vergoeding op maat gemaakte slippers/pantoffels/huisschoenen

Dit zijn steunzolen in de vorm van teenslippers, sandalen of pantoffels (huisschoenen).

De vergoeding komt dus uit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar.

De kosten hiervoor zijn:
-Eerste onderzoek, slippers/ sandalen of pantoffels met steunzolen en nacontrole :
€ 279,50
-Onderzoek en slippers/sandalen of pantoffels met steunzolen, dus wanneer u al podotherapeutische zolen van ons draagt :
€ 249,50

Vergoeding OVAC; aanpassingen confectieschoenen

Indien op grond van de verwijzing door de specialist een vergoeding mogelijk is, dan wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. Of de aanpassing in de confectieschoen (deels) wordt vergoed is afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar. Niet alle voorzieningen komen voor een vergoeding in aanmerking. Wanneer een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk lijkt, stuurt Sengers Podotherapie het aanvraagformulier van de verwijzer samen met een offerte naar de verzekeraar. Wanneer deze akkoord gaat, dan ontvangt Sengers Podotherapie een machtiging. Het deel van kosten dat niet vergoed wordt, is voor rekening van de cliënt.

 

zoolverhoging sengers podotherapie
schoenen sengers podotherapie wijchen

Semi-orthopedische schoenen

 Orthopedische schoenen/ semi-orthopedische schoenen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering en gaat dus ten koste van het eigen risico. Daarnaast geldt voor orthopedische schoenen een wettelijke eigen bijdrage die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. In sommige gevallen is er een extra vergoeding voor deze eigen bijdrage vanuit de aanvullende verzekering mogelijk.

Als u bent doorverwezen door uw behandelend arts of medisch specialist ontvangt u van
hem of haar een machtigingsaanvraag voor uw schoenen. Wanneer u bij uw eerste
afspraak de machtigingsaanvraag en uw zorgverzekeringspasje meeneemt, dan regelen wij als lid van de CETOS uw aanvraag en de financiële afhandeling van het verzekeringsdeel. U betaalt eventueel alleen nog uw eigen bijdrage. Voor de hoogte van uw eigen bijdrage kunt u kijken in uw polisvoorwaarden.

Vergoeding Diabetes patienten

Indien op grond van de verwijzing door de specialist een vergoeding mogelijk is, dan wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. Of de aanpassing in de confectieschoen (deels) wordt vergoed is afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar. Niet alle voorzieningen komen voor een vergoeding in aanmerking. Wanneer een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk lijkt, stuurt Sengers Podotherapie het aanvraagformulier van de verwijzer samen met een offerte naar de verzekeraar. Wanneer deze akkoord gaat, dan ontvangt Sengers Podotherapie een machtiging. Het deel van kosten dat niet vergoed wordt, is voor rekening van de cliënt.

sengers podotherapie locatie wijchen centrum

U krijgt uw rekening van Infomedics.

Uw nota (of beter gezegd; betaalnotificaties met een betaallink) ontvangt u via e-mail van Infomedics. Als u binnen zeven dagen na ontvangst van de e-mail van Infomedics niet inlogt, ontvangt u alsnog automatisch een papieren factuur. Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons en aan Infomedics. U voorkomt hiermee onnodige rende- en incassokosten. Verderop leest u welke handelswijze Infomedics hanteert bij het innen van nota’s.

Privacy

Wij moeten Infomedics gegevens verstrekken voor deugdelijke specificatie van de nota’s. Heeft u hiertegen bezwaar, neem dan contact met ons op. Wij leggen u graag uit dat deze werkwijze geen enkele inbreuk maakt op uw privacy.

Voorkom onnodige rente- en incassokosten

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen en deze termijn is bindend. Het is belangrijk dat u zich houdt aan deze betalingstermijn, u voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten. Indien u niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen, neemt u dan contact op met Infomedics.

Vragen over uw nota

Wilt u een adreswijziging doorgeven of heeft u vragen over uw nota, neemt u dan contact op met Infomedics via telefoonnummer 0900 – 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). U kunt ook terecht op de website www.infomedics.nl.
Het Contact Center van Infomedics is op bovenstaand telefoonnummer iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Sengers Podotherapie Wijchen is ook te vinden op www.podotherapeut-info.nl

frans peters sengers podtherapeut wijchen
frans peters sengers podtherapeut wijchen
frans peters sengers podtherapeut wijchen
praktijkkeurmerk sengers podotherapie wijchen

Wilt u snel gezien en geholpen worden?

Maak een afspraak