Klachtenregeling

Sengers Podotherapie Wijchen heeft een hoge service, kwaliteit en tevredenheidsgarantie. Wij
evalueren onze dienstverlening regelmatig en staan open voor suggesties, feedback en
verbeteringen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de zorg van Sengers Podotherapie
Wijchen dan kunt u per email uw klacht indienen : info@sengerspodotherapie o.v.v. klacht. 

Bellen kan natuurlijk ook: 024-6418000. Wij streven ernaar om er samen uit te komen en met u naar
een passende oplossing te zoeken, dit binnen de termijn van maximaal twee weken.

Mochten wij uw klacht niet naar uw tevredenheid oplossen kunt u overwegen uw klacht voor te
leggen aan de onafhankelijke geschillencommissie welke is ondergebracht bij het Kwaliteitsregister
Paramedici. Voor deze procedure verwijzen wij u naar de website van het Kwaliteitsregister
Paramedici:
kwaliteitsregisterparamedici-klacht